Om

På Utkikensfritidshem går eleverna i åk 2-5 på Viaskolan i Nynäshamn.
Här kan ni läsa om vår verksamhet och hitta viktig information.

Senaste inlägg

Teknik

Den här bloggen skapades via leverantören bloggo.nu

Gratis blogg!
Enkelt och snabbt!
Helt på svenska!
Gratis blogg!

Visar inlägg från september 2016

Tillbaka till bloggens startsida

Idag har vi "bara" lekt...

Allt detta tränar alla varje elev på i den vardagliga leken som sker på fritidshemmet. Så leken är så mycket mer än "bara" lek. 

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Månadsbrev september

Tiden går fort och september är snart redan förbi,hösten och oktober är här. Fritidsverksamheten har fungerat bra och eleverna har fått testa på lite olika aktiviteter. 

Vi har kommit igång med fritidsidrotten, så på måndagar efter klockan 15:00 så befinner sig de flesta eleverna i idrottshallen. De har även fått testa på många nya olika typer av spel och pyssel. Eleverna har även fått bekanta sig med IKT verksamhet där vi testat på dans, filmvisning och Ipads.


Vi på fritids gör vårt bästa för att hjälpa alla elever, men vi vill även poängtera att det är väldigt viktigt att ni även hjälper era barn med att ta eget ansvar, detta gäller speciellt när det kommer till tider och olika åttagande som eleverna har. Meddela gärna eleverna på morgonen om när de ska gå hem och påminn dem om ni vet med er att de har aktiviteter under dagen. Allt för att underlätta vårt arbete och för att barnen ska få lära sig ta ansvar över sina egna tider. 


Något som är otroligt viktigt för att vår verksamhet ska fungera är våra namnlistor där eleverna kryssar och stryker sig själva, hjälp oss gärna även där med att alltid påminna ditt barn om att säga hejdå och stryka sig innan ni går hem. 


På eftermiddagarna har vår telefon en förmåga att ringa en hel del, detta medför att en personal nästan hela tiden rycks från gruppen. Vi önskar därför att alla ni föräldrar till barn som inte går hem själv kommer upp till avdelningen eller fram till personal på gården och själva hämtar era barn. Detta för att underlätta för oss. 


Ute på vår tavla vid dörren in till avdelningen kan ni som föräldrar ta del av planeringen för veckan på fritidshemmet, där sitter all information.

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Kompisväggen

 

 

0 kommentarer | Skriv en kommentar

En bra kompis

Tidpunkt: Vecka 34
Område/aktivitet: En bra kompis
 
Varför?
• Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla goda kamratrelationer samt känna tillhörighet och trygghet i elevgruppen(LGR 11, s.24)
• Alla som arbetar i skolan ska medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet och solidaritet(Skolverket, allmänna råd för fritidshem s.57).

Konkret/ konkreta mål med området/aktiviteten?
• Veta hur man är en bra kompis
• Skapa trygghet i gruppen
• Ge eleverna möjligheter att uttrycka sig både i bild och skrift

Vad?
Eleverna får enskilt rita och svara på frågeställningen ”Hur en bra kompis är?”

Hur?
Genom att först låta eleverna rita en teckning som visade på bra kamratskap och sedan svara på frågeställningen hur en bra kompis är, kunde vi sedan gemensamt med eleverna diskutera hur man är en bra kompis och även ta upp exempel på hur man inte är en bra kompis.

Dokumentation
På väggen inne på fritidshemmet har vi satt upp elevernas teckningar samt beskrivningar om hur man är en bra kompis. Detta ger en möjlighet för alla elever att se det, påminnas om vad vi diskuterat och att man ska vara en bra kompis.

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Utkiken

Vi som arbetar på Utkikens fritidshem är:

 

Christel Djuphammar 100%

My Sontag 100%

Lillan Jonsson 25% 

Christer Borgström 25%


En dag på fritidshemmet

 

06:30 Fritids öppnar på Kajutan. 

07:00  Vi gör upp till Utkiken och äter frukost. Frukosten serveras mellan 07:00-07:30, frukostelever ska vara på plats senast 07:15 för att hinna äta. 

08:10 Skolan börjar (Måndagar börjar skolan 08:30) 

12:30-framåt  Eftermiddagensfritids öppnar och eleverna kommer varefter de slutar. 

14:00-framåt  Mellanmål

15:00-framåt Aktiviteter 

16:30 Frukt och städning 

17:00 Går till Kajutan som är stängningsfritids

18:30 Fritids stänger för dagenUtkiken fritids

Viaskolan

Skolgatan 35-37

14930 Nynäshamn

520 666 87

520 666 92 mb

 

Expedition: 520 666 80

Kajutan: 520 666 89

Masten: 520 666 85

Ruffen: 520 666 88

 


0 kommentarer | Skriv en kommentar

Äldre inlägg