Då 24 oktober är FN-dagen uppmärksammar vi det genom att denna vecka jobba med barnkonventionen, för att göra eleverna uppmärksamma på barnsrättigheter och lika värde. 

"FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den också kallas, innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn. 196 länder har skrivit under och förbundit sig att följa reglerna. "


Läroplanen för fritidshem säger att eleverna ska ges kännedom om barnkonventionen (LGR11)

Vi började med att göra våra egna fredsduvor med olika delar ur konventionen.