Tidpunkt: Vecka 34
Område/aktivitet: En bra kompis
 
Varför?
• Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla goda kamratrelationer samt känna tillhörighet och trygghet i elevgruppen(LGR 11, s.24)
• Alla som arbetar i skolan ska medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet och solidaritet(Skolverket, allmänna råd för fritidshem s.57).

Konkret/ konkreta mål med området/aktiviteten?
• Veta hur man är en bra kompis
• Skapa trygghet i gruppen
• Ge eleverna möjligheter att uttrycka sig både i bild och skrift

Vad?
Eleverna får enskilt rita och svara på frågeställningen ”Hur en bra kompis är?”

Hur?
Genom att först låta eleverna rita en teckning som visade på bra kamratskap och sedan svara på frågeställningen hur en bra kompis är, kunde vi sedan gemensamt med eleverna diskutera hur man är en bra kompis och även ta upp exempel på hur man inte är en bra kompis.

Dokumentation
På väggen inne på fritidshemmet har vi satt upp elevernas teckningar samt beskrivningar om hur man är en bra kompis. Detta ger en möjlighet för alla elever att se det, påminnas om vad vi diskuterat och att man ska vara en bra kompis.