Allt detta tränar alla varje elev på i den vardagliga leken som sker på fritidshemmet. Så leken är så mycket mer än "bara" lek.