Tiden går fort och september är snart redan förbi,hösten och oktober är här. Fritidsverksamheten har fungerat bra och eleverna har fått testa på lite olika aktiviteter. 

Vi har kommit igång med fritidsidrotten, så på måndagar efter klockan 15:00 så befinner sig de flesta eleverna i idrottshallen. De har även fått testa på många nya olika typer av spel och pyssel. Eleverna har även fått bekanta sig med IKT verksamhet där vi testat på dans, filmvisning och Ipads.


Vi på fritids gör vårt bästa för att hjälpa alla elever, men vi vill även poängtera att det är väldigt viktigt att ni även hjälper era barn med att ta eget ansvar, detta gäller speciellt när det kommer till tider och olika åttagande som eleverna har. Meddela gärna eleverna på morgonen om när de ska gå hem och påminn dem om ni vet med er att de har aktiviteter under dagen. Allt för att underlätta vårt arbete och för att barnen ska få lära sig ta ansvar över sina egna tider. 


Något som är otroligt viktigt för att vår verksamhet ska fungera är våra namnlistor där eleverna kryssar och stryker sig själva, hjälp oss gärna även där med att alltid påminna ditt barn om att säga hejdå och stryka sig innan ni går hem. 


På eftermiddagarna har vår telefon en förmåga att ringa en hel del, detta medför att en personal nästan hela tiden rycks från gruppen. Vi önskar därför att alla ni föräldrar till barn som inte går hem själv kommer upp till avdelningen eller fram till personal på gården och själva hämtar era barn. Detta för att underlätta för oss. 


Ute på vår tavla vid dörren in till avdelningen kan ni som föräldrar ta del av planeringen för veckan på fritidshemmet, där sitter all information.