Under skapande verksamhets arbetet i tisdags så fortsatte vi arbetet med barnkonventionen och betydelsen av olikheter. 

Vi diskuterade de faktum att vi alla är olika, men precis lika mycket värda ändå. 

Eleverna fick skapa "självporträtt", dessa behövde inte vara lika själva eleven utan de skulle rita så som de kände att de ville att deras bild skulle se ut, de fick använda sig av färger och ord för fritt skapande. 


Mål;

"Barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barns rättigheter "(LGR11)

"Skapande genom olika estetiska uttrycksformer"(LGR11)

LGR11-Läroplanen för grundskola, förskoleklass och fritidshemmet 2011