Denna vecka har vi fortsatt skapa med cernitlera. Några elever har också gjort egna grytunderlägg av kakelplattor och porslinspennor. 


LGR 11

- skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer till exempel lek, bild, musik, dans och drama.

- olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.