Varför?

”Stimulera elevens utveckling och lärande” (LGR 11 s.24)

”Undervisningen syftar till att främja elevernas fantasi och förmåga att lära tillsammans med andra”(LGR 11 s.24)

”Utveckla kreativitet, nyfikenhet och tilltro till sin egen förmåga”(LGR 11 s.24)

”Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.”(LGR 11 s.26)