Terminens sista tema var så klart SOMMAR. Vi gjorde fina fjärilar av veckotidnings papper, ståltråd och pärlor. Ett bra sätt att ta till vara på gamla tidningar och visa eleverna att man inte alltid måste använda nytt papper för att skapa fina saker. Genom att spara på papper bidrar vi ett hållbarare samhälle.

LGR 11

- Hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.

- Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.