Denna gång är temat hållbar utveckling, vi kommer jobba med allemansrätten och diskutera betydelsen av att sopsortera bl.a. 

Från LGR 11:

Eleven ska få kunskap om,

- Hur människors olika val i vardagen kan bidra till hållbar utveckling

- Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten


Till får hjälp för att ge eleverna information har vi fått några nya kompisar här upp på avdelningen, våra alldeles egna utkikisar.