Onsdagar bjuder på Uteaktivitet, denna onsdag blev det vänd tia.

Mål;

- Regler i spel och varför regler kan behövas (LGR11)

- Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag (LGR11)

- Aktiviteter utomhus under olika årstider och väder (LGR11)

LGR11- Läroplanen för grundskola, förskoleklassen och fritidshemmet 2011