På ett av skåpen inne på fritidshemmet sitter alla veckans pedagogiska planeringar för fritidshemmet uppe. Ett sätt för oss i personalen att synliggöra för eleverna hur vi tänker runt aktiviteterna.