Under torsdagens skapande aktivitet så började vi skapa djur som en smygstart på nästa vecka när TEMA djur startar helt.